Pentru noi, un proiect este de succes atunci când:

este flexibil,
versatil, rezilient
și funcţionează în
contexte multiple;

creează sinergie
în mai multe
domenii;

generează
dezbateri și
responsabilitate;

este incluziv
și protejează
comunităţile
vulnerabile;

este în același
timp util și dorit
de comunitate;