Project Description

Odată cu creșterea constantă a populației orașelor, cererea pentru varietate și confort urban nu a fost niciodată mai mare. Așa-numitul fenomen de aglomerare a orașelor pune o mare presiune asupra clădirilor urbane de a răspunde mai multor tipuri de nevoi. Prin urmare, dezvoltarea zonelor mixte a devenit o necesitate în zonele urbane puternic densificate și nu numai. Agorapolis a proiectat peste 30 ha de zone mixte, zone ce reprezintă o parte centrală din structura orașului și o componentă esențială a vieții urbane.


Plan Urbanistic Zonal
Dezvoltare Urbană
Spitalul de Urgență Baia Mare

Client: Municipiul Baia Mare
Status: Aprobat, 2022
Document

Plan Urbanistic Zonal
Strada Barbu Văcărescu nr. 110-112
(fosta Barbu Văcărescu nr. 120-144 și 132-138,
strada Ramuri Tei nr. 1E)

Client: SC PROMOIMOB DEVELOPMENT
Status: Procedură avansată de avizare
Locație: Municipiul București
Broșură prezentare